Een AVG veilige ICT-oplossing

Aanleiding

PIP-Portal is ontwikkeld door Transport in Nood In antwoord op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie van kracht is geworden m.b.t. de beveiliging van persoonsgegevens.

Deze verordening stelt strenge eisen aan de digitale opslag en verzending van persoonsgegevens. In Nederland ligt de handhaving van de AVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die stevige boetes in het vooruitzicht heeft gesteld als bedrijven niet voldoen aan de gestelde eisen.

Een veilige Cloud-oplossing

Het ‘Personal Information Protection – Portal’ (PIP-Portal) stelt werkgevers en organisaties in staat de digitale opslag en verzending van persoonsgegevens en documenten in een keer te beveiligen volgens de eisen van de AVG (Privacy by Design). PIP-Portal is een Cloud-oplossing waar gebruikers zich op kunnen abonneren.

Kenmerken

Speciaal voor de AVG ontwikkelde functionaliteiten

 • PIP-Portal wordt gehost door Amazon in Frankfurt en Dublin (goedgekeurd door DNB).
 • De toegang tot het portaal is beveiligd, inloggen gebeurt via een tweetraps authenticatie.
 • Alle ingevoerde gegevens en documenten worden optimaal versleuteld (End-to-End Encryption) en blijven binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Een ingebouwd logboek registreert alles wat met de ingevoerde gegevens en documenten gebeurt.
 • Dankzij een ingebouwde e-mailsysteem kan alles vanuit het portaal AVG-veilig worden verzonden:
  • Geen afzonderlijk mailprogramma zoals Outlook of Gmail nodig;
  • Ontvanger kan bestand alleen openen m.b.v. een sms-code.
 • Betrokkenen kunnen in het portaal hun eigen gegevens en documenten bekijken en wat ermee is gebeurd.
 • In het portaal kunnen op verschillende niveaus toegangsrechten worden toegekend en beheerd.

Partijen

In AVG termen dient het PIP-Portal de belangen van 3 partijen:

Werkgever / Verwerkingsverantwoordelijke

  Voor werkgevers is het PIP-Portal als het ware een veilige kluis waar alle persoonsgegevens en persoonlijke documenten op een simpele wijze kunnen worden opgeborgen. Met de unieke mogelijkheid om documenten direct vanuit deze kluis veilig (versleuteld) te mailen naar elk gewenst adres. Daarnaast houdt het ingebouwde logboek gedetailleerd bij waarom er wat met alle gegevens en documenten gebeurt. Daar kan op elk moment een uitdraai van gegenereerd worden. Ook biedt het portaal de mogelijkheid om op verschillende niveaus toegangsrechten toe te kennen en te beheren.

  Werknemer / Betrokkene

  Voor werknemers biedt het PIP-Portal de mogelijkheid om op elk gewenst moment toegang te hebben tot de persoonsgegevens en documenten die door de werkgever zijn opgeslagen. Tevens kunnen zij dan zien met wie de werkgever zijn/haar persoonsgegevens en documenten heeft gedeeld, waarom en volgens welke afspraken (verwerkersovereenkomsten). Werknemers kunnen geen gegevens en documenten toevoegen of verwijderen. Wel kunnen zij desgewenst persoonlijke documenten veilig downloaden.

  Toeleverancier / Verwerker

  Met elke partij (niet overheid), die wordt ingeschakeld om persoonsgegevens en documenten van werknemers te verwerken, dient door de werkgever een Verwerkersovereenkomst gesloten te worden. Deze Verwerkersovereenkomsten kunnen in de database worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor de betreffende werknemers.

  Is uw interesse gewekt?

  Laat ons dat dan weten via onderstaand contactformulier. Dan regelen wij dat u zo snel mogelijk bezocht wordt door een van onze verkopers om PIP-Portal nader toe te lichten en te demonstreren.